Meer informatie

Wilt u vriend worden van het schitterende Duyschot-orgel?

Op 9 oktober 2002 werd de in dit briefhoofd vermelde Vereniging officieel opgericht en werden de statuten gepasseerd door het notariskantoor mr. R. B. van der Horst te Hendrik-Ido-Ambacht. In artikel 2 van de statuten staan als doelstellingen van deze vereniging vermeld:

  1. Een breed publiek en in het bijzonder de orgelliefhebbers daaronder, zonder winstoogmerk bewust maken en bewust houden van de cultuurhistorische en artistieke waarde van het Duyschot-orgel in de Hervormde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van ondersteuning, in zowel financieel als organisatorisch opzicht, aan de concerten te geven op dit orgel of samen met dit orgel en te organiseren door de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Wat is de achtergrond van de oprichting van deze vereniging?

De achtergrond van de oprichting van deze Vereniging ligt in het feit dat dit orgel, vooral door de succesvolle concertserie op de zaterdagmiddag, zich in een warme belangstelling van veel muziekliefhebbers mag verheugen. Hiermee heeft het Duyschot-orgel in de afgelopen jaren veel vrienden gemaakt. Met de oprichting van deze Vereniging proberen wij deze vrienden nog nauwer bij dit unieke orgel te betrekken door hen letterlijk dichter bij het orgel te halen. En natuurlijk willen wij hiermee ook de financiële basis voor deze concertserie verstevigen.

Op wiens initiatief is deze vereniging opgericht?

Het initiatief voor het oprichten van deze Vereniging komt voort uit de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Hoe is het bestuur thans samengesteld?

Het bestuur van de Vereniging wordt thans gevormd door: – Niels-Jan van der Hoek (voorzitter) – Cees Bezemer (secretaris) – vacature (penningmeester) – Tim Kamphuis (bestuurslid + PR)

Wat kost het en wat levert het u op?

De contributie bedraagt € 25 per jaar maar daar staat ook iets tegenover:

  • De vrienden worden door de Vereniging op de hoogte gehouden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel (waaronder de concerten);
  • Zij worden één of meer keren per jaar uitgenodigd voor een excursie naar een ander interessant orgel.
  • De leden krijgen een korting van € 20,00 op een seizoensabonnement van de concertserie van de Stichting Duyschot Concerten.

Labels: