Orgel4Kids

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Vanuit deze gedachte heeft de Vereniging enige tijd geleden het initiatief genomen om de schooljeugd van H.I.Ambacht op een speelse manier kennis te laten maken met het instrument orgel. En natuurlijk hebben wij het dan in de eerste plaats over “ons” prachtige Duyschot-orgel!
Kinderen van de basisscholen en meer in het bijzonder die uit de groepen 4 en 5, kunnen hierdoor zelf ontdekken dat het orgel een “cool” instrument is en zeker niet het etiket “saai”, dat het nogal eens meekrijgt, verdient.
En…“ons” instrument leent zich erg goed voor een presentatie aan kinderen: het staat op de vloer waardoor de kinderen er met hun neus boven opzitten en dus heel goed kunnen zien wat de organist allemaal voor ingewikkelde dingen doet met handen en voeten en met al die knoppen!

Hoe presenteer je zo iets aan de schooljeugd?

De Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel maakt hiervoor gebruik van een educatief programma, dat speciaal voor schoolkinderen is ontwikkeld door Sietze de Vries in samenwerking met de Stichting Groningen Orgelland.
Aan de hand van een spannend verhaal, dat verteld wordt door een verteller/vertelster, maken de kinderen een reis door het orgel waarin zij kennis maken met alle families die in dat grote “orgelhuis” wonen zoals bij voorbeeld met de pijpenfamilies van Piet Prestant, Flip Fluit, Tom Toeter en ook met belangrijke mannen als Bas Blaasbalg en Tril de Tremulant
Al die families worden zichtbaar en hoorbaar gepresenteerd door een 2-tal behulpzame orgelelfjes, die worden begeleid door de organist met een steeds terugkerend leuk liedje en door een slagwerker, die regelmatig zorgt voor verrassende geluidseffecten.
De kinderen zelf komen natuurlijk ook aan de beurt. Aan het slot zingen zij het speciaal voor deze presentatie bedachte “orgellied” en….. er wordt enthousiast gezongen!

Wat vinden de kinderen er zelf van?

“Hé, hij speelt ook met zijn voeten”…
Dit soort opmerkingen is bij de sessies niet van de lucht en na afloop verlaten ze veelal het “orgellied” nog nazingend de kerk.
Voor veel kinderen is dit hun allereerste kennismaking met het instrument orgel (soms ook met de binnenkant van een kerkgebouw) Dat wordt uit de vele vragen wel duidelijk. Daarom alleen al is dit project zeer de moeite waard.

Hoe zit het met de financiering?

Natuurlijk kost zoiets geld maar gelukkig zag het college van B&W van H.I.Ambacht het belang van deze educatieve activiteit in en reageerde positief op ons verzoek om subsidie.
Daarnaast vonden wij de scholen bereid om een bescheiden bijdrage per deelnemende leerling te leveren en zodoende konden wij over voldoende middelen beschikken waren om de uitvoering van het project ter hand te nemen.

Wat is er tot nu toe gedaan?

In 2008 werden twee sessies gehouden t.w. één in maart en één in juni voor totaal ca. 400 leerlingen verdeeld in groepen van ca. 75 leerlingen
In 2009 hebben wij het project voortgezet en hebben wederom zo’n 200 kinderen door middel van dit project kennis gemaakt met het Duyschot-orgel.
Ook nu waren de reacties van zowel de leerlingen als de scholen enthousiast.
Uit de verzameling foto’s blijkt wel dat er voor de kinderen veel te zien en te horen was!

Heeft  dit project in de toekomst nog een vervolg gekregen?

In 2014 en 2016 zijn de lagere scholen bezocht met het Doe-orgel van het Orgelkids-project van Lydia Vroegindeweij. Dit kon met subsidie van het Prins Bernhardfonds.