Vereniging Vrienden van het Duyschotorgel

 • Algemene informatie

  Secretariaat: Lievershil 18, 3332 RJ Zwijndrecht
  tel. 078-6122423
  E-mail: duyschotvrienden@gmail.com
  Rabobank rekening NL96 RABO 0387 4140 96

  Deze vereniging, opgericht in 2002, stelt zich ten doel de concertseries in de Dorpskerk blijvend mogelijk te maken. De Vrienden betalen hiertoe een jaarlijkse contributie van €25,00 Daar staat tegenover dat deze Vrienden op de hoogte gehouden worden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel en de concertseries. De laatste jaren kunt u ook € 20,- korting krijgen op het seizoens-abonnement van de Concertserie Stichting Duyschot Concerten.

  Daarnaast worden zij elk jaar ook uitgenodigd voor één of meer bezoeken aan andere historische orgels. Zo werden succesvolle bezoeken gebracht aan orgels te Delft, Amsterdam, Middelburg, Culemborg, Alkmaar, Haarlem, Rhoon, Rotterdam Charlois en het Bach-orgel van de Grote kerk van Dordrecht. De Vereniging telt intussen bijna 50 leden en u wordt van harte uitgenodigd toe te treden tot deze Vereniging. Dit kan telefonisch bij het secretariaat (078-6840896) of via het nevenstaande formulier.

  Steun door uw lidmaatschap de Concertserie !

 • Wilt u vriend worden van het schitterende Duyschot-orgel?

  Op 9 oktober 2002 werd de in dit briefhoofd vermelde Vereniging officieel opgericht en werden de statuten gepasseerd door het notariskantoor mr. R. B. van der Horst te Hendrik-Ido-Ambacht. In artikel 2 van de statuten staan als doelstellingen van deze vereniging vermeld:

  1. Een breed publiek en in het bijzonder de orgelliefhebbers daaronder, zonder winstoogmerk bewust maken en bewust houden van de cultuurhistorische en artistieke waarde van het Duyschot-orgel in de Hervormde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van ondersteuning, in zowel financieel als organisatorisch opzicht, aan de concerten te geven op dit orgel of samen met dit orgel en te organiseren door de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

  Wat is de achtergrond van de oprichting van deze vereniging?

  De achtergrond van de oprichting van deze Vereniging ligt in het feit dat dit orgel, vooral door de succesvolle concertserie op de zaterdagmiddag, zich in een warme belangstelling van veel muziekliefhebbers mag verheugen. Hiermee heeft het Duyschot-orgel in de afgelopen jaren veel vrienden gemaakt. Met de oprichting van deze Vereniging proberen wij deze vrienden nog nauwer bij dit unieke orgel te betrekken door hen letterlijk dichter bij het orgel te halen. En natuurlijk willen wij hiermee ook de financiële basis voor deze concertserie verstevigen.

  Op wiens initiatief is deze vereniging opgericht?

  Het initiatief voor het oprichten van deze Vereniging komt voort uit de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

  Hoe is het bestuur thans samengesteld?

  Het bestuur van de Vereniging wordt thans gevormd door: – Niels-Jan van der Hoek (voorzitter) – Cees Bezemer (secretaris) – vacature (penningmeester) – Tim Kamphuis (bestuurslid + PR)

  Wat kost het en wat levert het u op?

  De contributie bedraagt € 25 per jaar maar daar staat ook iets tegenover:

  • De vrienden worden door de Vereniging op de hoogte gehouden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel (waaronder de concerten);
  • Zij worden één of meer keren per jaar uitgenodigd voor een excursie naar een ander interessant orgel.
  • De leden krijgen een korting van € 20,00 op een seizoensabonnement van de concertserie van de Stichting Duyschot Concerten.
 • Hoe word ik vriend van het schitterende Duyschot-orgel?

  Heel eenvoudig:

  • U kunt zich aanmelden via nevenstaand formulier;
  • U kunt zich telefonisch aanmelden op 078-6122423;
  • Schriftelijk aanmelden bij het secretariaat kan natuurlijk ook:
   Adres: C. Bezemer, Lievershil 18, 3332 RJ ZWIJNDRECHT;
  • U kunt uiteraard ook de contributie rechtstreeks overmaken op onze rekening bij de Rabobank IBAN: NL96RABO0387414096 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel te Hendrik-Ido-Ambacht (= woonplaats penningmeester);
  • Vanzelfsprekend kunt u ook door middel van een jaarlijkse of éénmalige donatie op de genoemde Rabobank rekening blijk geven van uw sympathie voor de Vereniging en haar doelstellingen.

  Door middel van deze site houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze en hopelijk ook uw Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel.