Berichten met een Label ‘Duyschot-orgel’

Terugblik op het concert door Cor Ardesch op 20 januari 2018

Cor Ardesch, de organist van de Grote Kerk in Dordrecht,  is zeer bekend en geliefd in onze contreien. Dat was zaterdag 20 januari goed te merken, want de Dorpskerk was bijna geheel gevuld. En het publiek is niet teleurgesteld, want wij zijn deze middag verwend met een schitterend orgelconcert. Het concert had een symmetrische opbouw, zo legde Cor aan ons uit: eerst een Praeludium van Buxtehude (BWV 150), daarna een Magnificat van de minder bekende barokcomponist Weckmann, gevolgd door de bekende Triosonate van J.S. Bach. Na dit werk stond ons een weer Magnificat te wachten, maar nu van de hedendaagse componist (en leraar van Cor Ardesch) Bert Matter. Het concert werd afgerond door weer een Praeludium van Buxtehude, ditmaal BWV 149.

Het mooie Duyschot-orgel opende met de overweldigende introductie van het Praeludium in g. Na Buxtehude was de beurt aan zijn iets oudere tijdgenoot Matthias Weckmann, barokcomponist uit dezelfde Noord-Duitse school. Daarna mochten wij genieten van de prachtige, ingetogen Triosonate van J.S. Bach. Bach had een groot gezin, waaronder een aantal zeer talentvolle zonen die later eveneens componist zouden worden. Heel bekend zijn Carl Phillipp Emanuel Bach en Wilhelm Friedemann Bach. Voor de laatste schreef de vader eerst de bekende ‘Acht kleine Präludien und Fugen’ en later deze Triosonate, die gerekend wordt tot de mooiste weken van Johann Sebastian. Het Magnificat van Bert Matter bestaat uit 12 onderdelen, alle met een heel verschillende orgelzetting/orgelstemming. Cor kreeg hier de gelegenheid om verschillende facetten van het orgel aan ons te laten horen. Tot slot speelde Cor van Buxtehude het prachtige Praeludium in g mineur, BWV 149. Een terecht bekend en dikwijls gespeeld werk  van deze componist.

Cor Ardesch, de organist van de Grote Kerk in Dordrecht,  is zeer bekend en geliefd in onze contreien. Dat was zaterdag 20 januari goed te merken, want de Dorpskerk was bijna geheel gevuld. En het publiek is niet teleurgesteld, want wij zijn deze middag verwend met een schitterend orgelconcert. Het concert had een symmetrische opbouw, zo legde Cor aan ons uit: eerst een Praeludium van Buxtehude (BWV 150), daarna een Magnificat van de minder bekende barokcomponist Weckmann, gevolgd door de bekende Triosonate van J.S. Bach. Na dit werk stond ons een weer Magnificat te wachten, maar nu van de hedendaagse componist (en leraar van Cor Ardesch) Bert Matter. Het concert werd afgerond door weer een Praeludium van Buxtehude, ditmaal BWV 149.

Het mooie Duyschot-orgel opende met de overweldigende introductie van het Praeludium in g. Na Buxtehude was de beurt aan zijn iets oudere tijdgenoot Matthias Weckmann, barokcomponist uit dezelfde Noord-Duitse school. Daarna mochten wij genieten van de prachtige, ingetogen Triosonate van J.S. Bach. Bach had een groot gezin, waaronder een aantal zeer talentvolle zonen die later eveneens componist zouden worden. Heel bekend zijn Carl Phillipp Emanuel Bach en Wilhelm Friedemann Bach. Voor de laatste schreef de vader eerst de bekende ‘Acht kleine Präludien und Fugen’ en later deze Triosonate, die gerekend wordt tot de mooiste weken van Johann Sebastian. Het Magnificat van Bert Matter bestaat uit 12 onderdelen, alle met een heel verschillende orgelzetting/orgelstemming. Cor kreeg hier de gelegenheid om verschillende facetten van het orgel aan ons te laten horen. Tot slot speelde Cor van Buxtehude het prachtige Praeludium in g mineur, BWV 149. Een terecht bekend en dikwijls gespeeld werk  van deze componist.

Hoe word ik vriend?

Hoe word ik vriend van het schitterende Duyschot-orgel?

Heel eenvoudig:

 • U kunt zich aanmelden via nevenstaand formulier;
 • U kunt zich telefonisch aanmelden op 078-6122423;
 • Schriftelijk aanmelden bij het secretariaat kan natuurlijk ook:
  Adres: C. Bezemer, Lievershil 18, 3332 RJ ZWIJNDRECHT;
 • U kunt uiteraard ook de contributie rechtstreeks overmaken op onze rekening bij de Rabobank IBAN: NL96RABO0387414096 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel te Hendrik-Ido-Ambacht (= woonplaats penningmeester);
 • Vanzelfsprekend kunt u ook door middel van een jaarlijkse of éénmalige donatie op de genoemde Rabobank rekening blijk geven van uw sympathie voor de Vereniging en haar doelstellingen.

Door middel van deze site houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze en hopelijk ook uw Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel.

Hoe word ik vriend van het schitterende Duyschot-orgel?

Heel eenvoudig:

 • U kunt zich aanmelden via nevenstaand formulier;
 • U kunt zich telefonisch aanmelden op 078-6122423;
 • Schriftelijk aanmelden bij het secretariaat kan natuurlijk ook:
  Adres: C. Bezemer, Lievershil 18, 3332 RJ ZWIJNDRECHT;
 • U kunt uiteraard ook de contributie rechtstreeks overmaken op onze rekening bij de Rabobank IBAN: NL96RABO0387414096 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel te Hendrik-Ido-Ambacht (= woonplaats penningmeester);
 • Vanzelfsprekend kunt u ook door middel van een jaarlijkse of éénmalige donatie op de genoemde Rabobank rekening blijk geven van uw sympathie voor de Vereniging en haar doelstellingen.

Door middel van deze site houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze en hopelijk ook uw Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel.

Meer informatie

Wilt u vriend worden van het schitterende Duyschot-orgel?

Op 9 oktober 2002 werd de in dit briefhoofd vermelde Vereniging officieel opgericht en werden de statuten gepasseerd door het notariskantoor mr. R. B. van der Horst te Hendrik-Ido-Ambacht. In artikel 2 van de statuten staan als doelstellingen van deze vereniging vermeld:

 1. Een breed publiek en in het bijzonder de orgelliefhebbers daaronder, zonder winstoogmerk bewust maken en bewust houden van de cultuurhistorische en artistieke waarde van het Duyschot-orgel in de Hervormde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van ondersteuning, in zowel financieel als organisatorisch opzicht, aan de concerten te geven op dit orgel of samen met dit orgel en te organiseren door de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Wat is de achtergrond van de oprichting van deze vereniging?

De achtergrond van de oprichting van deze Vereniging ligt in het feit dat dit orgel, vooral door de succesvolle concertserie op de zaterdagmiddag, zich in een warme belangstelling van veel muziekliefhebbers mag verheugen. Hiermee heeft het Duyschot-orgel in de afgelopen jaren veel vrienden gemaakt. Met de oprichting van deze Vereniging proberen wij deze vrienden nog nauwer bij dit unieke orgel te betrekken door hen letterlijk dichter bij het orgel te halen. En natuurlijk willen wij hiermee ook de financiële basis voor deze concertserie verstevigen.

Op wiens initiatief is deze vereniging opgericht?

Het initiatief voor het oprichten van deze Vereniging komt voort uit de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Hoe is het bestuur thans samengesteld?

Het bestuur van de Vereniging wordt thans gevormd door: – Niels-Jan van der Hoek (voorzitter) – Cees Bezemer (secretaris) – vacature (penningmeester) – Tim Kamphuis (bestuurslid + PR)

Wat kost het en wat levert het u op?

De contributie bedraagt € 25 per jaar maar daar staat ook iets tegenover:

 • De vrienden worden door de Vereniging op de hoogte gehouden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel (waaronder de concerten);
 • Zij worden één of meer keren per jaar uitgenodigd voor een excursie naar een ander interessant orgel.
 • De leden krijgen een korting van € 20,00 op een seizoensabonnement van de concertserie van de Stichting Duyschot Concerten.

Wilt u vriend worden van het schitterende Duyschot-orgel?

Op 9 oktober 2002 werd de in dit briefhoofd vermelde Vereniging officieel opgericht en werden de statuten gepasseerd door het notariskantoor mr. R. B. van der Horst te Hendrik-Ido-Ambacht. In artikel 2 van de statuten staan als doelstellingen van deze vereniging vermeld:

 1. Een breed publiek en in het bijzonder de orgelliefhebbers daaronder, zonder winstoogmerk bewust maken en bewust houden van de cultuurhistorische en artistieke waarde van het Duyschot-orgel in de Hervormde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van ondersteuning, in zowel financieel als organisatorisch opzicht, aan de concerten te geven op dit orgel of samen met dit orgel en te organiseren door de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Wat is de achtergrond van de oprichting van deze vereniging?

De achtergrond van de oprichting van deze Vereniging ligt in het feit dat dit orgel, vooral door de succesvolle concertserie op de zaterdagmiddag, zich in een warme belangstelling van veel muziekliefhebbers mag verheugen. Hiermee heeft het Duyschot-orgel in de afgelopen jaren veel vrienden gemaakt. Met de oprichting van deze Vereniging proberen wij deze vrienden nog nauwer bij dit unieke orgel te betrekken door hen letterlijk dichter bij het orgel te halen. En natuurlijk willen wij hiermee ook de financiële basis voor deze concertserie verstevigen.

Op wiens initiatief is deze vereniging opgericht?

Het initiatief voor het oprichten van deze Vereniging komt voort uit de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel.

Hoe is het bestuur thans samengesteld?

Het bestuur van de Vereniging wordt thans gevormd door: – Niels-Jan van der Hoek (voorzitter) – Cees Bezemer (secretaris) – vacature (penningmeester) – Tim Kamphuis (bestuurslid + PR)

Wat kost het en wat levert het u op?

De contributie bedraagt € 25 per jaar maar daar staat ook iets tegenover:

 • De vrienden worden door de Vereniging op de hoogte gehouden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel (waaronder de concerten);
 • Zij worden één of meer keren per jaar uitgenodigd voor een excursie naar een ander interessant orgel.
 • De leden krijgen een korting van € 20,00 op een seizoensabonnement van de concertserie van de Stichting Duyschot Concerten.

De vereniging

Algemene informatie

Secretariaat: Lievershil 18, 3332 RJ Zwijndrecht
tel. 078-6122423
E-mail: duyschotvrienden@gmail.com
Rabobank rekening NL96 RABO 0387 4140 96

Deze vereniging, opgericht in 2002, stelt zich ten doel de concertseries in de Dorpskerk blijvend mogelijk te maken. De Vrienden betalen hiertoe een jaarlijkse contributie van €25,00 Daar staat tegenover dat deze Vrienden op de hoogte gehouden worden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel en de concertseries. De laatste jaren kunt u ook € 20,- korting krijgen op het seizoens-abonnement van de Concertserie Stichting Duyschot Concerten.

Daarnaast worden zij elk jaar ook uitgenodigd voor één of meer bezoeken aan andere historische orgels. Zo werden succesvolle bezoeken gebracht aan orgels te Delft, Amsterdam, Middelburg, Culemborg, Alkmaar, Haarlem, Rhoon, Rotterdam Charlois en het Bach-orgel van de Grote kerk van Dordrecht. De Vereniging telt intussen bijna 50 leden en u wordt van harte uitgenodigd toe te treden tot deze Vereniging. Dit kan telefonisch bij het secretariaat (078-6840896) of via het nevenstaande formulier.

Steun door uw lidmaatschap de Concertserie !

Algemene informatie

Secretariaat: Lievershil 18, 3332 RJ Zwijndrecht
tel. 078-6122423
E-mail: duyschotvrienden@gmail.com
Rabobank rekening NL96 RABO 0387 4140 96

Deze vereniging, opgericht in 2002, stelt zich ten doel de concertseries in de Dorpskerk blijvend mogelijk te maken. De Vrienden betalen hiertoe een jaarlijkse contributie van €25,00 Daar staat tegenover dat deze Vrienden op de hoogte gehouden worden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel en de concertseries. De laatste jaren kunt u ook € 20,- korting krijgen op het seizoens-abonnement van de Concertserie Stichting Duyschot Concerten.

Daarnaast worden zij elk jaar ook uitgenodigd voor één of meer bezoeken aan andere historische orgels. Zo werden succesvolle bezoeken gebracht aan orgels te Delft, Amsterdam, Middelburg, Culemborg, Alkmaar, Haarlem, Rhoon, Rotterdam Charlois en het Bach-orgel van de Grote kerk van Dordrecht. De Vereniging telt intussen bijna 50 leden en u wordt van harte uitgenodigd toe te treden tot deze Vereniging. Dit kan telefonisch bij het secretariaat (078-6840896) of via het nevenstaande formulier.

Steun door uw lidmaatschap de Concertserie !

Dispositie

De huidige dispositie van het orgel

De speeltafel

De speeltafel
Bij de restauratie door van Vulpen werd de dispositie teruggebracht in de oorspronkelijke staat (zoals vermeld bij Hess) en werd de dubbelkorigheid van de prestanten hersteld. Bij die gelegenheid werd de bij de bouw gereserveerde Vox Humana 8’ (bovenwerk) naar Duyschot-voorbeeld alsnog geplaatst en een Bourdon 16’ (pedaal) toegevoegd. Het oude pijpwerk is niet alleen nog van de hand van Duyschot (1696) maar zelfs hier en daar nog van Van Hagerbeer en van Schonat (1650) !  De reconstructie van de 3 tongwerken is aan de hand van de van Duyschot bewaard gebleven tongwerken van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Van de oorspronkelijke 18 stemmen zijn er 13 in het huidige orgel bewaard gebleven.

De dispositie en samenstelling van het orgel na de restauratie zien er als volgt uit:

Hoofdwerk    (authentieke lade)
Prestant 8’ oud dubbelkorig vanaf c”
Quintadeen 8′ oud + nieuw
Octaaf 4′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf a’
Superoctaaf 2′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf f’
Quintfluit 3′            nieuw  (oud was in 1917 verwijderd)
Mixtuur 3-4 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Scherp 3 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Cornet 3 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Trompet 8′            nieuw  (oud was in 1917 verwijderd)

 

Bovenwerk    (authentieke lade)
Prestant 4′ oud  (+ nieuw) dubbelkorig vanaf a’
Holpijp 8′ oud  (+ nieuw)
Fluit 4′ oud  (+ nieuw)
Octaaf 2′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf f’
Quint            nieuw dubbelkorig vanaf fis’
Tertiaan 1-2 st            nieuw  (volgens oorspr. dispositie)
Vox Humana 8′            nieuw  (was bij de bouw gereserveerd)

De lege plaats van de Vox Humana werd in 1807 door orgelbouwer
G.P. Reusener alsnog van dit register voorzien, maar deze stem
werd in 1933 door orgelbouwer Sanders verwijderd.

Pedaal    (nieuwe lade)
Prestant 8′ oud
Bourdon 16′            nieuw   (van metaal)
Octaaf 4′ oud + nieuw
Trompet 8′            nieuw   (volgens oorspr. dispositie)
Alle pijpwerk is van lood, in de lengte geschaafd.
Stemming: van Biezen II (= aangepaste Kirnberger III)  a=440 Hz.
Tremulant: opliggend
Koppelingen: Hoofdwerk-Bovenwerk (schuifkoppel)
Pedaal-Hoofdwerk
Manuaalomvang: C t/m c”’ (49 toetsen)
Pedaalomvang: C t/m d’ (27 toetsen)

De huidige dispositie van het orgel

De speeltafel

De speeltafel
Bij de restauratie door van Vulpen werd de dispositie teruggebracht in de oorspronkelijke staat (zoals vermeld bij Hess) en werd de dubbelkorigheid van de prestanten hersteld. Bij die gelegenheid werd de bij de bouw gereserveerde Vox Humana 8’ (bovenwerk) naar Duyschot-voorbeeld alsnog geplaatst en een Bourdon 16’ (pedaal) toegevoegd. Het oude pijpwerk is niet alleen nog van de hand van Duyschot (1696) maar zelfs hier en daar nog van Van Hagerbeer en van Schonat (1650) !  De reconstructie van de 3 tongwerken is aan de hand van de van Duyschot bewaard gebleven tongwerken van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Van de oorspronkelijke 18 stemmen zijn er 13 in het huidige orgel bewaard gebleven.

De dispositie en samenstelling van het orgel na de restauratie zien er als volgt uit:

Hoofdwerk    (authentieke lade)
Prestant 8’ oud dubbelkorig vanaf c”
Quintadeen 8′ oud + nieuw
Octaaf 4′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf a’
Superoctaaf 2′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf f’
Quintfluit 3′            nieuw  (oud was in 1917 verwijderd)
Mixtuur 3-4 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Scherp 3 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Cornet 3 st oud + nieuw  incl. Schonat en Van Hagerbeer
Trompet 8′            nieuw  (oud was in 1917 verwijderd)

 

Bovenwerk    (authentieke lade)
Prestant 4′ oud  (+ nieuw) dubbelkorig vanaf a’
Holpijp 8′ oud  (+ nieuw)
Fluit 4′ oud  (+ nieuw)
Octaaf 2′ oud + nieuw dubbelkorig vanaf f’
Quint            nieuw dubbelkorig vanaf fis’
Tertiaan 1-2 st            nieuw  (volgens oorspr. dispositie)
Vox Humana 8′            nieuw  (was bij de bouw gereserveerd)

De lege plaats van de Vox Humana werd in 1807 door orgelbouwer
G.P. Reusener alsnog van dit register voorzien, maar deze stem
werd in 1933 door orgelbouwer Sanders verwijderd.

Pedaal    (nieuwe lade)
Prestant 8′ oud
Bourdon 16′            nieuw   (van metaal)
Octaaf 4′ oud + nieuw
Trompet 8′            nieuw   (volgens oorspr. dispositie)
Alle pijpwerk is van lood, in de lengte geschaafd.
Stemming: van Biezen II (= aangepaste Kirnberger III)  a=440 Hz.
Tremulant: opliggend
Koppelingen: Hoofdwerk-Bovenwerk (schuifkoppel)
Pedaal-Hoofdwerk
Manuaalomvang: C t/m c”’ (49 toetsen)
Pedaalomvang: C t/m d’ (27 toetsen)