De vereniging

Algemene informatie

Secretariaat: Lievershil 18, 3332 RJ Zwijndrecht
tel. 078-6122423
E-mail: duyschotvrienden@gmail.com
Rabobank rekening nr. 38.74.14.096

Deze vereniging, opgericht in 2002, stelt zich ten doel de concertseries in de Dorpskerk blijvend mogelijk te maken. De Vrienden betalen hiertoe een jaarlijkse contributie van €25,00 Daar staat tegenover dat deze Vrienden op de hoogte gehouden worden van alle wetenswaardigheden rond dit orgel en de concertseries.

Daarnaast worden zij elk jaar ook uitgenodigd voor een bezoek aan andere historische orgels, bij voorkeur instrumenten die een historisch verband hebben met ons “eigen” Duyschot-orgel. Zo werden succesvolle bezoeken gebracht aan orgels te Delft, Amsterdam, Middelburg en in 2007 Culemborg. De Vereniging telt intussen bijna 50 leden en u wordt van harte uitgenodigd toe te treden tot deze Vereniging. Dit kan telefonisch bij het secretariaat (078-6840896) of via het nevenstaande formulier.

Bezoek aan de Hillegondakerk in Rotterdam Hillegersberg
Op 4 juni 2016 gaat de vereniging samen met de leden van de Vrienden van de Grote kerk in Dordrecht op stap naar Rotterdam Hillegersberg waar Aad van der Hoeven een concert zal geven. Alle bijzonderheden over dit bezoek zijn hier te lezen.