The Primary Sources met muziekprogramma “De Empfindsamer Salon”

De EMPFINDSAMER SALON…

Op zaterdag 5 november 2016 (16.00 uur) treedt het ensemble The Primary Sources op met een programma dat is getiteld De Empfindsamer Salon…
Met dit programma leggen zij een link tussen de overbekende canon van het klassieke repertoire en de minder bekende werken van tijdgenoten van de oude meesters. In dit specifieke programma ontdekt u de intimiteit van de letterlijke ‘kamer’muziekambiance. U luistert naar nooit eerder vertoond nieuw sentimentalisme en roerige emoties die zelden in de barokperiode voorkomen.

Elk werk in dit programma is een voorbeeld van de veranderende muzikale stijlen in de 18de eeuw. De diepte van het menselijke gemoed wordt een bron van inspiratie voor zowel componisten, schrijvers en schilders. Componisten nemen bewust afstand van de gestandaardiseerde baroknormen als het aankomt op hun muzikale composities. Voor de luisteraar kan het haast voorkomen alsof de menselijke ziel op het podium blootgelegd wordt, met een rauwe, zinderende urgentie en een gevoel van nerveuse eenzaamheid. De onvoorspelbaarheid van de composities, de diepemotionele inhoud en de grote aantallen muzikale verrassingen maken dat we de werken in dit programma onder de noemer Empfindsamkeit  kunnen vatten. Deze in de 18de eeuw veelgehoorde term wordt gebruikt om een fysieke staat van rusteloze (on)tevredenheid te duiden. Empfindsamer  mensen laten zich meeslepen door het leven. Zowel de zonen van Bach als Haydn en Mozart worden in hun schrijven beïnvloed door deze veranderde esthetiek. Het is aan ons om u vanaf het podium kennis te laten maken met deze chaotische en emotionele verten, zonder de muzikale verrassingen te vroeg prijs te geven!

Voor The Primary Sources gaat het erom een brug te slaan tussen het publiek en het repertoire, dat vaak als afzijdig en onbegrijpelijk wordt ervaren. In onze tijd is het des te belangrijker om een menselijk licht te laten schijnen over deze lang geleden geschreven muziek en belang te hechten aan het behoud van zulke wezenlijke kunst.

The Primary Sources bestaat uit de volgende bezetting:

  • Kristen Huebner, Traverso
  • Zdenka Prochazkova, Altviool
  • Gerda Marijs, Cello
  • Lucie de Saint Vincent, Fortepiano