Vrienden bezoeken Delft

Algemene ledenvergadering in de Waalse kerk en aansluitend excursie naar het Bätz-Witte orgel aldaar en de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk te Delft. Conform de intentie om elk jaar een excursie te organiseren naar een interessant instrument werd de ALV van 2004 belegd in Delft, waar de bakermat ligt van ons “eigen” Duyschot-orgel.

Tijdens de Algemene ledenvergadering werd het bestuur uitgebreid met Martin Monster (later gekozen tot voorzitter) en werd verslag gedaan van de financiële situatie van de Vereniging. Bovendien werd de door de Stichting voor Muziek rond het Duyschot-orgel gepresenteerde nota over nieuw beleid voor de concertserie (“Naar een breder podium voor Muziek rond Duyschot”) besproken en met instemming begroet. Verder werd door het Stichtingsbestuur het concertprogramma voor het nieuwe seizoen toegelicht.

Aansluitend werden de orgels van de 3 genoemde kerken bezocht en was er gelegenheid voor de vrienden om de orgels zelf te bespelen. Daarvan werd door een aantal van onze Vrienden gretig gebruik gemaakt. De op deze pagina weergegeven foto’s geven een indruk van deze eerste en zeer geanimeerde excursie door de Vrienden! Al met al een boeiende en voor de leden buitengewoon interessante bijeenkomst, die voor het bestuur een aanmoediging inhield om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Labels: