Vrienden bezoeken Amsterdam

Duyschot-Vrienden razend enthousiast over bezoek aan Amsterdamse orgels

Zaterdag 28 mei 2005 organiseerde de Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel voor de tweede keer in haar geschiedenis  een excursie  naar enkele beroemde orgels.
De beurt was deze keer aan Amsterdam, waar bezoeken werden gebracht aan het  illustere Müller-orgel in de Waalse Kerk en aan de monumentale orgels van de Nieuwe Kerk . Vooral het bezoek aan de orgels van de Nieuwe Kerk was heel bijzonder omdat in deze kerk zoveel manifestaties plaats vinden dat dit soort bezoeken vrijwel nooit mogelijk is. Dat het toch lukte was  zeker mede te danken aan de goede contacten met de organist van de Nieuwe Kerk, Bernhard Winsemius, die vorig jaar concerteerde op het Duyschot-orgel in H.I. Ambacht.

Om 13.00 uur vertrok een enthousiast gezelschap van bijna 30 Vrienden per bus vanaf de Dorpskerk in H.I.Ambacht naar Amsterdam. Bij aankomst in de prachtige Waalse Kerk werden zij verwelkomd door de internationaal beroemde organist van deze kerk, Jacques van Oortmerssen. Voor de meeste Vrienden geen onbekende.
Na een boeiende presentatie van kerk en orgel liet hij het Müller-orgel in al haar schoonheid horen en daarna was er alle gelegenheid voor de Vrienden om zelf dit historische orgel te bespelen. Hierna volgde de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarvoor het kerkbestuur de prachtige historische consistorie ter beschikking had gesteld

Daarna werd uiteraard met spanning uitgekeken naar het tweede bezoek t.w. dat aan de Nieuwe Kerk. Ook hier werden de Vrienden in stijl ontvangen door Bernhard Winsemius, die begon met een interessante presentatie van de kerk en haar orgels. Hierna bespeelde hij het prachtig intiem klinkende transeptorgel. Toen kwam het grote werk: Winsemius concerteerde gedurende een half uur voor de Vrienden op het grote orgel waarbij hij dit in al zijn charme en mogelijkheden liet horen. Hierbij kwam natuurlijk ook een heel bijzonder register aan de orde t.w. de Vox Humana waarvan het gelijknamige register op ons “eigen” Duyschot-orgel in de Dorpskerk is afgeleid. De verwantschap tussen beide orgels wordt duidelijk als men zich realiseert dat er niet minder dan 3 generaties Duyschot aan het orgel in de Nieuwe Kerk hebben gewerkt.

Na de bespeling door Winsemius kregen ook hier alle Vrienden die dat wilden de gelegenheid om het orgel zelf te bespelen. Het zal niemand verbazen dat hiervan een gretig gebruik werd gemaakt want het is toch  een heel bijzondere ervaring om zo’n groot en  beroemd instrument ook eens zelf  te bespelen.

Om 20.30 uur vertrok de bus weer met een zeer voldaan gezelschap richting H.I. Ambacht.
Bestuur en Vrienden konden terugzien op een buitengewoon interessant bezoek.
Koen van den Dool
juni 2005

Labels: