Bezoek aan de Hillegondakerk in Rotterdam Hillegersberg: 4 juni 2016

Bezoek aan de Hillegondakerk in Rotterdam Hillegersberg: 4 juni 2016

Op 4 juni 2016 gaat de vereniging samen met de leden van de Vrienden van de Grote kerk in Dordrecht op stap naar Rotterdam Hillegersberg waar Aad van der Hoeven een concert zal geven. Alle bijzonderheden over dit bezoek zijn hier te lezen.